DE OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

1. INTAKE


De intake is bedoeld om de uitgangsituatie en de ambitie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dit is voor elke zorgorganisatie anders. De intake vindt plaats met (een afvaardiging van) de adviesraad i.o. en relevante anderen, waaronder de Raad van Bestuur.


Aan de orde komen: Wat is de context van de organisatie? Wat is het startpunt nu? Wat zijn de ambities bij de start van de adviesraad in oprichting? Wat is nodig voor een effectieve start van de adviesraad? Wat zijn de faciliteiten? Zijn er wellicht situaties die eerst aanpak vragen voordat de adviesraad kan starten? De uitkomsten van de intake zijn input voor het vervolg.

2. TRAINING EN INSTRUCTIE


Tijdens een training van anderhalve dag, begeleid door een trainer van CC zorgadviseurs, verdiepen de leden van de adviesraad i.o. zich in wat een adviesraad is, welke varianten daarvan bestaan en welke stappen er zijn in het ontwikkelproces van adviesraden. De uitkomsten en inzichten spiegelen zij aan de context van de eigen organisatie. De overwegingen, gedachten en wensen en keuzen delen zij tijdens de training met de Raad van Bestuur.


In het laatste dagdeel van de training volgt de instructie over hoe de leden van de adviesraad i.o. maximaal gebruik kunnen maken van het programma, waaronder het gebruik maken van de digitale leeromgeving.

3. DRIE WORKSHOPS


De adviesraad i.o. volgt drie workshops van een dag die door CC zorgadviseurs worden begeleid. In elke workshop wordt gewerkt aan één van de drie resultaten (missie/visie, reglement en jaarplan). In deze workshops ontmoeten de leden van alle deelnemende adviesraden i.o.

(maximaal vier) elkaar. In de workshops werken de deelnemers verdiepend samen aan gemeenschappelijke vraagstukken, wisselen kennis en ervaring uit en kan aandacht gegeven worden aan specifieke vraagstukken. Ook is er ruimte voor training van specifieke vaardigheden of coaching van leden of de adviesraad als geheel. Bestuurders, managers of andere stakeholders uit de deelnemende

organisaties kunnen ook een rol spelen in deze workshops.

Afhankelijk van de ontwikkelvragen is het ook mogelijk externe experts te betrekken.

4. DE INSTALLATIE


De installatie is de formele start van de adviesraad. Met het ondertekenen van het reglement door de voorzitter van de adviesraad en de Raad van Bestuur gaat de adviesraad formeel van start. De vorm van dit moment zal voor elke organisatie anders zijn.

5. DIGITALE ONDERSTEUNING


Een belangrijk onderdeel in het programma is de digitale ondersteuning oftewel performance support. Deze staat steeds ter beschikking op de computer, laptop, tablet of smartphone. Dus ook op het moment dat de leden van adviesraad i.o. concreet bezig zijn met hun taken.


De website bevat kennis, stappenplannen, tips, voorbeelden van andere adviesraden, formats en blanco invuldocumenten. Allemaal gericht op het praktisch presteren. Daarnaast is het mogelijk dat de deelnemende adviesraden i.o. digitaal samenwerken.

Figuur 2 Screenshot digitale 'performance support'

Figuur 3 Screenshot VAR Community Nederland

6. VAR COMMUNITY NEDERLAND


De VAR Community Nederland (VCN) is een besloten, uniek en inspirerend samenwerkingsverband van en voor de adviesraden die de leden bindt, betrekt en drempels wegneemt. Het is een collaborative community, het is transparant, uitnodigend en laagdrempelig. De leden kunnen vragen stellen, ideeën delen en in de “werkplaats” aan projecten samenwerken.


Vanaf de start is de adviesraad i.o. lid van VCN en ieder lid van de adviesraad i.o. heeft een persoonlijk account. Het lidmaatschap geldt voor een jaar, waardoor ook later de geïnstalleerde adviesraad hier gebruik van kan maken. In VCN kan de adviesraad contact leggen met een grote groep andere adviesraden en hun kennis, materialen en adviezen gebruiken. Ook kan de adviesraad zichzelf presenteren door zelf materiaal en ervaringen te delen.

7. HELPDESK


Gedurende het programma is er een helpdesk beschikbaar. Zowel voor inhoudelijk als technische vragen.


De adviesraad i.o. kan via e-mail, telefoon of beeldverbinding hier gebruik van maken. De helpdesk wordt bemand door CC zorgadviseurs.

KOSTEN

De kosten voor het doorlopen van programma vanaf intake tot en met installatie bedragen € 15.000,--, exclusief BTW of € 16.500,-- vrijgesteld van BTW. Dit is een fixed price per adviesraad, onafhankelijk van het aantal leden in de adviesraad i.o. Het programma omvat de intake, de starttraining van 1,5 dag, drie workshops van een dag, de digitale ondersteuning inclusief de uitwisseling met andere deelnemende adviesraden, een jaar lidmaatschap van VCN en de helpdeskfunctie voor de loop van het traject.

ACCREDITATIE

Voor verpleegkundigen en verzorgenden die geregistreerd staan bij het kwaliteitsregister van V&VN kunnen accreditatiepunten voor de trainingen worden toegekend (maximaal 33).